Workshop på Malmö universitet

Workshop på Malmö universitet

I december var vi på Malmö universitet igen och föreläste för svensklärarstudenter som läser första terminen på lärarprogrammet. Vi pratade om att använda serier i undervisning och gav tips på övningar och lektionsupplägg kring olika serieromaner.

Studenterna fick också prova ett par övningar – adjektivövning om karaktärer (korten finns att ladda ner här på hemsidan) och en inledningsövning, denna finns beskriven i lärarhandledningen till The Walking Dead.

Tack för att vi fick komma, det var verkligen roligt att återigen få träffa blivande svensklärare!

Seriedagen i Östersund

Seriedagen i Östersund

I vecka 8 var vi i Östersund och föreläste för lärare och bibliotekarier på Östersunds bibliotek om hur serier kan användas i undervisningen. Jämtland-Härjedalen är igång med en stor satsning på serier både på bibliotek och i skolan och vi är glada att vi fick vara en del i inledningsskedet.

I vår föreläsning gav vi bland annat tips på hur en klass kan arbeta med The walking dead, Iggy 4-ever, Lou dagboksdagar och Jannah.

 

Östersund nästa!

Östersund nästa!

Den 19:e februari är vi inbjudna av region Jämtland Härjedalen för att föreläsa på en fortbildnings- och inspirationsdag om serier i Östersund, en dag som riktar sig till pedagoger, bibliotekarier och fritidspedagoger. Dagen är ett startskott på en stor satsning på serier på biblioteken i regionen. Serietecknaren Johan Wanloo och Umeå-bibliotekarien Maria Lindgren ska också föreläsa. Vi ser verkligen fram emot den här dagen!

Föreläsning för lärarstudenter på Malmö universitet

I början av december föreläste vi under en dag för lärarstudenter som läser sin första termin svenska för högstadiet eller gymnasiet. Vi gick allmänt igenom varför det är bra med serier i undervisningen och gav dem handfasta tips på övningar och arbetsgång vid arbete med serieromanerna The Walking dead och Jannah.

Utprovning av Nina i knipa

Vi har provat ut Nina i knipa, novell och serie, i åk 3 på Stapelbäddsskolan och utprovning pågår på Möllevångsskolan. Båda skolorna ligger här i Malmö. Utprovningsarbetet har legat som grund för den lärarhandledning som snart kommer att finnas tillgänglig på Pressbyråns hemsida samt här på Serienocheleven.

Bamse och Ajvide Lindqvist = sant

Bamse och Ajvide Lindqvist = sant

”Nina i knipa”, ett nytt album med en Bamseserie och en novelltolkning av densamma av John Ajvide Lindqvist har precis släppts i handeln. Vi har fått uppdraget att prova ut övningar att arbeta med till detta album och utifrån dessa skriva en lärarhandledning. Melinda testar material i åk 3 på Möllevångsskolan och Helga i åk 3 på Stapelbäddsskolan, båda skolorna i Malmö. Snart kommer ni att kunna ladda ner handledningen här på hemsidan och genom andra kanaler, mer info kommer!

Här kan ni läsa mer om albumet:

Om ”Nina i knipa” i Svd

Om ”Nina i knipa” och vårt undervisningsmaterial på bamse.se

Om ”Nina i knipa” med kommentar av Melinda i Resumé